Search

Zorg

Leerlingenzorg op de Molenberg

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) en zorgplicht

De onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van het kind staan vanaf augustus 2014 op alle basisscholen centraal. Het is van belang dat uw kind onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. Daarom hebben alle scholen een schoolondersteuningsprofiel opgesteld.

Met het schoolondersteuningsprofiel geven zij aan:
- welke basisondersteuning ze bieden
- welke extra ondersteuning zij bieden
- wat hun grenzen van ondersteuning zijn
- welke ambities ze hebben op het vlak van ondersteuning

Bekijk hieronder ons ondersteuningsprofiel.


We gaan uit van wat het kind nodig heeft. Samen met u kijken we of onze school aansluit bij het niveau en de behoefte van uw kind. Dat is onze zorgplicht. Gezamenlijk kijken we of uw kind bij ons op zijn of haar plek is. Is dit niet het geval, dan zoeken we samen met u naar een passende onderwijsplek. Vanaf augustus 2014 doen alle basisscholen dit. Dat is bepaald in de Wet op Passend Onderwijs.

Heeft u vragen over het ondersteuningsprofiel of de zorgplicht? Neem gerust contact op met onze I.B.er, 0594-612661 

Stichting Leergeld in het Westerkwartier

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiele redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgemootjes heel normaal zijn.

Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen.

Via ruim 80 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen en buitenschoolse activiteiten.

Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Via onderstaande link kunt u eventueel een aanvraag indienen.

http://www.leergeld.nl/inhetwesterkwartier/