Search

Lestijden en vakanties

Lestijden

Bij de vaststelling van de schooltijden moeten scholen zich houden aan de volgende voorschriften:

de leerlingen moeten in beginsel binnen een tijdvak van acht aaneensluitende schooljaren de school kunnen doorlopen;
de leerlingen moeten in acht schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs ontvangen, met dien verstande dat de leerlingen in de eerste vier schooljaren ten minste 3520 uren onderwijs en in de laatste vier schooljaren ten minste 3760 uren onderwijs ontvangen, en aan de leerlingen in de laatste 6 schooljaren ten hoogste zeven weken van het schooljaar vier dagen per week onderwijs wordt gegeven, die evenwichtig zijn verdeeld over het schooljaar, bij een schoolweek van in beginsel niet minder dan vijf dagen onderwijs;
de onderwijsactiviteiten moeten evenwichtig over de dag worden verdeeld.

Alle openbare scholen voldoen ruim aan deze door de overheid gestelde norm.

 

Continurooster (lesrooster)

Op school wordt er gewerkt met een continurooster. Dat betekent in de praktijk dat de schooldag van half negen tot half drie duurt. Op de woensdag is er school van half negen tot half één.
De Onderkring is op de donderdag en vrijdag om 12.00 uur vrij. 

Het overzicht voor alle groepen:

  Onderkring Bovenkring
Maandag 8:30 - 14:30 uur 8:30 - 14:30 uur
Dinsdag 8:30 - 14:30 uur 8:30 - 14:30 uur
Woensdag 8:30 - 12:30 uur 8:30 - 12:30 uur
Donderdag 8:30 - 12:00 uur 8:30 - 14:30 uur
Vrijdag 8:30 - 12:00 uur 8:30 - 14:30 uur

 

Lunch:
Alle kinderen nemen hun eigen brood en een beker drinken mee en zetten dit bij binnenkomst zelf in de koelkast of speciale bak in de klas. Er zijn koelkasten aangeschaft, zodat het eten vers blijft. Daarnaast neemt ieder zijn  eigen fruit en drinken voor de ochtendpauze natuurlijk mee, zoals we dat al gewend waren. Het is handig om het eten voor de ochtend- en  de middagpauze  in aparte bakjes en bekers mee te nemen.  Het uitdelen gaat veel sneller / handiger en de kinderen komen niet in de verleiding om de lunch alvast om kwart over tien erbij op te eten.

Alle kinderen gaan in de klas met de eigen leerkracht eten. Dit eten wordt gezien als  onderwijstijd. Vooraf wast eerst ieder zijn handen. Tijdens het eten wordt er niet gepraat. De kinderen worden voorgelezen  of er wordt naar een onderwijsprogramma gekeken.   Daarna gaan alle kinderen tegelijk naar buiten  voor de middagpauze. Goed om even te bewegen en om even een frisse neus te halen, zodat zij weer fris met het middagprogramma kunnen beginnen. Bij erg slecht weer blijven we binnen.

 

Begeleiding / toezicht op het plein
Het is erg fijn, dat er heel veel opgaves van ouders zijn, die mee willen helpen met het toezicht op het plein tijdens de lunchpauze. Dagelijks is er toezicht door een leerkracht en door 2 ouders. We dragen allemaal veiligheidshesjes, zodat we goed opvallen. 

 

Gym
De leerlingen hebben op de dinsdag en donderdag hun gymles in de gymzaal of speelzaal. Dan moeten de schoenen en de gymkleding meegenomen worden. Op dinsdag en donderdag zal dit verzorgd worden door onze gymmeester Rick. 
De groepen 1 en 2 spelen iedere dag buiten en zij zullen met slecht weer in de gymzaal van school hun beweging krijgen. 

Vakantie 2018-2019                                                          

Herfstvakantie 22-10-2018 t/m 26-10-2018
Kerstvakantie 24-12-2018 t/m 04-01-2019
Voorjaarsvakantie 18-02-2019 t/m 22-03-2019
Goede Vrijdag 19-04-2019
Meivakantie 22-04-2019 t/m 03-05-2018
Hemelvaart 30-05-2019 t/m 31-05-2019
Tweede Pinksterdag 10-06-2019
Zomervakantie 15-07-2019 t/m 23-08-2019