Search

Leerlingenraad

Op De Molenberg hebben wij een leerlingenraad. Ieder jaar worden er leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 gekozen door hun medeleerlingen om hier zitting in te nemen. Zij overleggen ongeveer 5 keer per jaar met de directeur over schoolse onderwerpen. Daarnaast hebben zij een budget van 100 euro die ze mogen besteden ten goede van de school.

In het schooljaar 2017-2018 zitten de volgende leerlingen in de leerlingenraad:

- Kyra, groep 8

- Jarien, groep 7 (notulist)

- Chelsey, groep 6

- Sill, groep 5

 

Hieronder staan de notulen:

10 oktober 2017

7 december 2017

3 april 2018