Search

Leerlingenraad

Op De Molenberg hebben wij een leerlingenraad. Ieder jaar worden er 4 leerlingen uit de Dolfijnen en de Orka's gekozen door hun medeleerlingen om hier zitting in te nemen. Zij overleggen ongeveer 5 keer per jaar met de directeur over schoolse onderwerpen. Daarnaast hebben zij een budget van 100 euro die ze mogen besteden ten goede van de school.

In het schooljaar 2018-2019 zitten de volgende leerlingen in de leerlingenraad:

- Marko, Orka's

- Dennis, Orka's

- Robine, Dolfijnen

- Sill, Dolfijnen

De notulen komen op MijnSchool.