Search

Hoofdluis

Hoofdluiscontrole                        

Hoofdluisbestrijding

De school is verantwoordelijk voor de hygiëne op school. Op elke school wordt wel eens hoofdluis geconstateerd. Op onze school bestaat al een tijd met veel succes een LOT team. We hebben een aantal ouders bereid gevonden ons bij het luizenprobleem te helpen. Deze groep ouders heeft de naam LOT-team gekregen. (Luizen Opsporings Team) Het team heeft informatie over hoofdluis ontvangen via de G.G.D., alsook begeleiding bij het controleren van de kinderen op hoofdluis. Dit alles met het doel de hoofdluisproblematiek onder controle te krijgen. We hebben een stappenplan opgesteld en doen een beroep op alle ouders/verzorgers om hieraan mee te werken.

Het stappenplan bestaat uit de volgende afspraken:

- We adviseren ouders elke week even de kinderen op hoofdluis te controleren.
- Constateert u bij uw kind hoofdluis, dan moet u dit meteen bij de leerkracht melden. De school roept het LOT-team bij elkaar, waarna alle leerlingen op hoofdluis worden gecontroleerd.
- Worden er bij een schoolcontrole bij uw kind(eren) neten, dode neten of luizen aangetroffen, dan wordt u hier telefonisch van op de hoogte gesteld door een teamlid.

De schoolcontrole wordt elke woensdag na een vakantie gehouden. 


Behandeling:

Als een kind hoofdluis heeft, dan is het advies het haar gedurende twee weken dagelijks te kammen met een netenkam. Eventueel kan het kammen gecombineerd worden met een anti hoofdluismiddel. Verder is het belangrijk om ook huisgenoten te controleren en de omgeving grondig schoon te maken. Zie voor uitgebreide instructie de website van het RIVM:(klikken) “Luis in je haar? Kammen maar!”