Search

Actueel

Dit is onze oude website. Hierbij het adres voor onze nieuwe site: https://06bp00.mijnschool.nl/

Ouders

We nodigen de ouders van harte uit om actief met ons mee te doen. Samen hoge verwachtingen van het kind hebben en samen met het kind en de school zoeken naar oplossingen. Op school lezen met een groepje, zitting nemen in de klankbordgroep, de MR of de OR. Wanneer de ouders volop meedoen, pakt het succes voor het kind altijd beter uit. 

Team

Het team werkt enthousiast en professioneel aan het leren van de kinderen. Zij werken ook aan hun eigen ontwikkeling door scholing, bij elkaar in de klas kijken en regelmatig teamoverleg.